Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 1. cvičenie
Cvičenie č. 1 - Príklady NDS a ich implementácia do jazyka Matlab/Simulink

Parazitné/úmyselné, hladké/tvrdé nelinearity a ich charakteristiky
Van-der Polov oscilátor, matematické kyvadlo, Lorentzov atraktor - algoritmizácia v Matlabe

Študijný materiál

Príklady NDS (výstup bakalárskych a diplomových prác):
Guľôčka na tyči (1. variant)
Guľôčka na tyči (2. variant)
Guľová nádoba
Hydraulický systém - guľová a valcová nádoba v interakcii
Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie

Čelikovský (ČVUT) - Nelineární systémy

Stavové popisy, rovnovážne stavy

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI