Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 10. cvičenie
Cvičenie č. 10 - Návrh algoritmu SOR a simulačné overenie v simulačnom jazyku Matlab/Simulink pre sledovanie optimálnych trajektórií NDS vypočítaných algoritmom POR

Algoritmické riešenie Riccatiho DR pre LTV/LTI prípad NDS_robot_manipulátor
simulačné overenie navrhnutej riadiacej štruktúry

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI