Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 3. cvičenie
Cvičenie č. 3 - Linearizácia dynamických nelinearít

Príklady NDS 2. rádu - výpočet parametrov linearizovaného systému

Cvičenie č. 3 - Aplikácia metódy stavového priestoru pre zostrojenie fázových portrétov NDS 1. a 2. rádu

Geometricko-analytický postup (metóda izoklín, separácia premenných), algoritmické riešenie v M/S

Študijný materiál

Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie s overením PID algoritmov (Oravec - súčasť semestrálneho projektu)

Hušek - Linearizace diskrétních systémů

Hušek - Simulační schemata, stavový popis

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI