Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 11. cvičenie
Cvičenie č. 11 - Analytické/algoritmické riešenie príkladov pre výpočet zákona optimálneho riadenia LDS pre regulátor stavu/výstupu/sledovania s využitím minimalizácie kvadratického funkcionálu

Na typových príkladoch LDS analyticky/algoritmicky riešiť definovanú úlohu výpočtu optimálneho spätnoväzobného riadenia pre regulátor stavu/výstupu/sledovania na báze riešenia Riccatiho diferenciálnych/algebraických rovníc (s uvažovaním konečného a nekonečného časového intervalu v kvadratickom funkcionáli) so simulačným overenímv v vhodne zvolenej riadiacej štruktúre
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI