Skip Navigation LinksHome -> Simulačné modely
Simulačné modely fyzikálnych systémov s overením algoritmov riadenia

Modely fyzikálnych systémov:

M1. Guľôčka na tyči (1. variant)
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M2. Guľôčka na tyči (2. variant)
(Benetin, M.: Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2012)

M3. Guľová nádoba
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M4. Hydraulický systém - guľová a valcová nádoba v interakcii
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M5. Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie s overením PID algoritmov
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M6. Hydraulický systém - dve nádoby v interakcii
       Syntéza a simulačné overenie PID/PSD riadiacich algoritmov

(Matys, M.: Prediktívne riadenie virtuálnych modelov fyzikálnych systémov - diplomový seminár I, 2012)
(Tománek, M.: Neurónové adaptívne riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - internetový pristup - diplomový seminár I, 2012)

M7. Magnetická levitácia
(Benetin, M.: Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2012)

M8. Hydraulický systém - MIMO systém
(Benetin, M.: Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2012)

M9. Klasické modelovanie a riadenie – model "mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom"
(Tomčák, M.: Inteligentné modelovanie a riadenie mobilného robota - súčasť DP, 2015)

M10. Inteligentné modelovanie a riadenie + Porovnanie klasického a inteligentného prístupu v modelovaní a riadení – model "mobilný robot s diferenciálnym kolesovým podvozkom"
(Tomčák, M.: Inteligentné modelovanie a riadenie mobilného robota - súčasť DP, 2015)

M11. Optimálne riadenie nelineárneho dynamického systému - helikoptéra
(Novisedláková, D.: Adaptívne a optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov - súčasť DP, 2015)

M12. Optimálne riadenie nelineárneho dynamického systému - robot-manipulátor
(Novisedláková, D.: Adaptívne a optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov - súčasť DP, 2015)

Využitie modelu Guľôčka na ploche CE151 vo výskume a v pedagogickom procese (CyberEduCentre)

Využitie modelu Helikoptéra CE150 vo výskume a v pedagogickom procese (CyberEduCentre)

Využitie modelu Hydraulický systém vo výskume a v pedagogickom procese

Využitie modelu Rotačné inverzné kyvadlo FPM-210/211 vo výskume a v pedagogickom procese

Využitie modelu Magnetická levitácia CE152 vo výskume a v pedagogickom procese

Využitie modelu Mobilný robot Khepera II - simulačný prístup vo výskume a v pedagogickom procese

Využitie modelu Robot - manipulátor (CyberEduCentre) vo výskume a v pedagogickom procese

Využitie modelu Výmenník tepla (CyberEduCentre) vo výskume a v pedagogickom procese

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI