Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 4. prednáška
Prednáška č. 4 - Singulárne body a ich charakter pre NDS

Singulárne body lineárneho DS (uzol, sedlo, ohnisko, stred) a ich charakter vo fázovej rovine
Singulárne body nelineárneho DS, fázový portrét NDS

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI