Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 6. prednáška
Prednáška č. 6 - Aplikácia Ljapunovovej funkcie v návrhu riadenia pre NDS, stabilita NDS/stabilita LDS

Výpočet rovnovážnych stavov pre netlmené mat. kyvadlo
Voľba Ljapunovovej funkcie, výpočet derivácie Ljapunovovej funkcie
Stabilizácia kyvadla pomocou statickej spätnej väzby
Rozsah platnosti stability NDS, globálna/lokálna stabilita
Ustálené stavy NDS
Periodické ustálené stavy, medzné cykly a ich stabilita

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI