Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 11. prednáška
Prednáška č. 11 - Optimálne stavové riadenie lineárnych dynamických systémov s využitím minimalizácie kvadratického funkcionálu

postup odvodenia zákona optimálneho riadenia LDS pre regulátor stavu, regulátor výstupu a sledovania na báze riešenia Riccatiho diferenciálnych/algebraických rovníc (s uvažovaním konečného a nekonečného časového intervalu v kvadratickom funkcionáli)
návrh riadiacej štruktúry pre riešenie úlohy stabilizácie (kompenzácia porúch) a sledovania referenčnej trajektórie

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI