Skip Navigation LinksHome -> Aplikácie
Web aplikácie
 1. Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
 2. (Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)
 3. Stavové riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - simulačný prístup
 4. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)
 5. Experimentálna identifikácia simulačného modelu hydraulického systému
 6. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)
 7. Potrebné vzorce
 8. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)
 9. Návrh algoritmov stavového riadenia
 10. (Matys, M., Tománek, M.: Návrh algoritmov stavového riadenia - semestrálny projekt, LS 2012)
 11. Návrh algoritmov prediktívneho riadenia
 12. (Matys, M.: Prediktívne riadenie modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2013)
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI