Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 7. cvičenie
Cvičenie č. 7 - Matematický opis lineárnych dynamických systémov

substitučný kanonický tvar
výpočet fundamentálnej matice
riaditeľnosť, pozorovateľnosť, autonómnosť/invariantnosť

Príklady riešiť analyticky a algoritmicky overiť v Matlabe/Simulinku

Cvičenie č. 7 - Modelovanie fyzikálnych systémov v stavovom priestore (RLC obvod, pružina-tlmič, hydraulický systém, guľôčka na tyči, guľôčka na ploche)

Riešenie príkladov na zostavenie matematického modelu dynamického systému
návrh programovej schémy v prostredí Matlab/Simulink
web: Simulačné modely
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI