Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 6. cvičenie
Cvičenie č. 6 - Syntéza NDS pomocou priamej Ljapunovovej metódy

Naprogramovanie analýzy a syntézy pre mat. kyvadlo v Matlabe/Simulinku pomocou vhodnej voľby Ljapunovovej funckie, ktorá využíva fyzikálny princíp

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI