Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 4. cvičenie
Cvičenie č. 4 - Zostrojenie fázového portrétu pre NDS

Výpočet singulárnych bodov NDS, linearizácia NDS
Určenie typu singulárneho bodu a jeho stability
Zostrojenie výsledného fázového portrétu pre NDS
Úlohu fázového portrétu riešiť analyticky a algoritmicky v Matlab/Simulink (Van-der-Polov oscilátor, mat. kyvadlo)

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI