Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 8. cvičenie
Cvičenie č. 8 - Riešenie úloh s využitím variačného počtu, Euler-Lagrangeove rovnice

výpočet extremál pri zadefinovanom funkcionáli

Príklady riešiť analyticky a algoritmicky overiť v Matlabe/Simulinku.

Cvičenie č. 8 - Pontrjaginov princíp minima/maxima

riešenie typových príkladov analyticky/algoritmicky

Príklady riešiť analyticky a algoritmicky overiť v Matlabe/Simulinku.
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI