Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 2. prednáška
Prednáška č. 2 - Metódy analýzy NDS, metóda linearizácie NDS

Zápis NDS do substitučného kanonického tvaru, určenie parametrov linearizovaného systému - Jacobián systému

Prednáška č. 2 - Nepriama metódy vyšetrovania stability - 1. priblíženie, stabilita v malom


Študijný materiál

Šebek (ČVUT) - Systémy a řízení (Nelineární systémy)

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI