Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 1. prednáška
Prednáška č. 1 - Základné pojmy z nelineárnych systémov

Vlastnosti NS, rozdelenie NS(dynamické/statické nelinearity), matematický opis, rovnovážny/ustálený stav, pracovný bod

Študijný materiál

Čelikovský (ČVUT) - Nelineární systémy

Šebek (ČVUT) - Systémy a řízení (Nelineární systémy)

Roubal - Motivation Why to Control Feedback History

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI