Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 12. prednáška
Prednáška č. 12 - Časovo-optimálne systémy, programové a spätnoväzobné riadenie časovo-optimálnych LDS

odvodenie zákona riadenia pre programové časovo-optimálne riadenie LDS
odvodenie zákona riadenia pre spätnoväzobné časovo-optimálne riadenie LDS
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI