Skip Navigation LinksHome
OZNAMY
Skúška 15.6.2015 - dodatočné pokyny pre študentov opakujúcich skúšku.

Všetci študenti si na skúšku prinesú iba DVOJHÁROK(PDF) a písacie potreby.
INFORMÁCIE O PREDMETE

Počítače a algoritmizácia - predmet 1. ročníka bakalárskeho štúdia
Študijný program: Kybernetika, Hospodárska informatika
Garant predmetu: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

Prednášajúci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

Cvičiaci: Ing. Matej Oravec konzul. hodiny: pondelok 9:10 - 9:55 vo V101b
Ing. Jakub Čerkala konzul. hodiny: streda 12:30 - 13:15 vo V101b
Ing. Pavol Liščinský
Ing. Ján Čabala konzul. hodiny: utorok 9:10 - 9:55 vo V101b

Podmienky získania zápočtu:
  • Úspešné napísanie dvoch písomiek (v 5. a 8. týždni) na cvičeniach - max. 20 bodov
  • Úspešné napísanie zápočtovej písomky v 13. týždni - v čase prednášky - max. 20 bodov
  • Dve ospravedlnené neúčasti z cvičení.

2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI