Skip Navigation LinksHome -> Prednášky
 • Základné pojmy z oblasti číslicových počítačov
 • Postup riešenia úlohy na počítači
 • Metódy algoritmizácie, základné zložky algoritmov
 • Príklady zápisu algoritmov pomocou vývojových diagramov s využitím riadiacich štruktúr
 • Výpočet hodnôt funkcií definovaných rozvojom do radu
 • Aplikácie údajových typov a štruktúr pri tvorbe algoritmov
 • Architektúra počítačov PC
 • Základná koncepcia procesora
 • Pamäťový podsystém PC
 • Vstupno/výstupný podsystém počítača a porty vo výpočtových systémoch
 • Metódy vstupno/výstupných prenosov
 • Prepojovací podsystém počítačov, Média pre uloženie informácií – externé pamäte
 • Programové vybavenie počítačov
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI