Skip Navigation LinksHome -> Prednášky
 • Všeobecné informácie o štruktúre programového systému Matlab
 • Matice a vektory
 • Vytváranie vlastných aplikácií
 • Polynómy, polynomické funkcie
 • Aproximácia dát polynómom n-tého stupňa, riadiace štruktúry v jazyku MATLAB
 • Práca s dátovými súbormi
 • Grafické prostredie v MATLABe
 • Funkcie funkcií
 • Aplikácia funkcií Optimization Toolboxu pri riešení úloh z ekonomickej oblasti
 • ZÁPOČTOVÁ PÍSOMKA
 • Aplikácia funkcií Symbolic Math Toolboxu pri riešení vybraných úloh z hospodárskej informatiky
 • ZÁPOČTOVÁ PÍSOMKA
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI