Skip Navigation LinksHome
INFORMÁCIE O PREDMETE

Optimálne a nelineárne systémy - predmet 1. ročníka inžinierskeho štúdia

Študijný program: Kybernetika a informačno-riadiace systémy

Garant predmetu: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Prednášajúci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Cvičiaci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. (konzul. hodiny: )

Podmienky získania zápočtu:
  • Napísanie dvoch písomiek po 10 bodov na cvičeniach (max 20b, min 11b).
  • Napísanie zápočtovej písomky za 20 bodov na prednáške v 10/11 - tom týždni.
  • Dve ospravedlnené neúčasti z cvičení.
News

2.1.2013
Aktualizované stránky prednášok, cvičení a zadaní.

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI