Skip Navigation LinksHome -> Prednášky
 • Základné pojmy z nelineárnych systémov

 • Metódy analýzy NDS, metóda linearizácie NDS
  Nepriama metódy vyšetrovania stability - 1. priblíženie, stabilita v malom

 • Metóda stavového priestoru
  Vyšetrenie stability rovnovážnych stavov NDS pomocou nepriamej Ljapunovovej metódy (charakteristická rovnica)

 • Singulárne body a ich charakter pre NDS

 • Priama Ljapunovova metóda (druhá Ljapunovova metóda)

 • Aplikácia Ljapunovovej funkcie v návrhu riadenia pre NDS
  Stabilita NDS/stabilita LDS

 • Teória optimálneho riadenia – klasifikácia optimalizačných úloh

 • Úloha optimálneho riadenia dynamických systémov
  Riešenie problému optimálneho riadenia dynamického systému bez obmedzenia

 • Algoritmické riešenie iteračných úloh POR s kritériom minimálnej spotreby energie s využitím Pontrjaginovho princípu minima/maxima a metódy citlivostných funkcií s aplikačným využitím pre nelineárne dynamické systémy – výpočet trajektórií pohybu pre robot -manipulátor

 • Optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov s využitím iteračných metód (algoritmus SOR) - riešenie sledovania optimálnych trajektórií pohybu robota vypočítaných algoritmom POR

 • Optimálne stavové riadenie lineárnych dynamických systémov s využitím minimalizácie kvadratického funkcionálu

 • Časovo-optimálne systémy, programové a spätnoväzobné riadenie časovo-optimálnych LDS

 • Zápočtová písomka
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI