[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome
INFORMáCIE O PREDMETE

Simulačné systémy - predmet 2. ročníka bakalárskeho štúdia
Študijný odbor:     Kybernetika
Študijný program: Inteligentné systémy

Prednášajúci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
Cvičiaci: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.


Podmienky získania zápočtu:

1. Napísanie priebežných písomiek na cvičeniach počas semestra
     písomka č. 1 v 7. týždni (max 10b, min 5b)
     písomka č. 2 v 12. týždni (max 15b, min 7,5b)
2. Vypracovanie a obhájenie každého zo zadaní v termíne, t.j. v požadovanom týždni (max 15b, min 9b). Štruktúra zadaní:
     Z1 - 3b (analytické riešenie MSP a MUN, algoritmické riešenie MSP a MUN v Matlabe),
     Z2 - 3b (analytické riešenie v časovej oblasti LDR, analytické riešenie v Laplaceovej oblasti, algoritmické riešenie v Matlabe),
     Z3 - 3b (numericke riešenie metódou Runge-Kutta, algoritmické riešenie v Matlabe),
     Z4 - 3b (fyzikálny rozbor modelu, analýza modelu v Matlabe ako odozva na typové signály v časovej a Laplaceovej oblasti)
     Z5 - 3b (riešenie LDR a NDR v Simulinku, riešenie fyzikálneho modelu v Simulinku metódou znižovania rádu derivácie)
Pozn. vypracované zadania odovzdá študent v papierovej a elektronickej verzii skúšajúcemu na skúške z predmetu
3. Maximálne dve ospravedlnené neúčasti z cvičení
4. Účasť na prednáškach

2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI