[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky
 • Všeobecné informácie o štruktúre programového systému Matlab
 • Vytváranie vlastných aplikácií, riešenie systémov lineárnych rovníc
 • Funkcie funkcií, riešenie lineárnych a nelineárnych diferenciálnych rovníc
 • Numerické riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc
 • Numerické riešenie nelineárnych diferenciálnych rovníc, Riadiace štruktúry
 • Funkcie toolboxu symbolickej matematiky
 • Modelovanie a simulácia dynamivkých systémov s využitím funkcií Control Toolboxu
 • Analýza lineárnych dynamických systémov s využitím funkcií Control Toolboxu
 • Simulácia dynamických systémov v prostredí Simulink
 • Simulácia modelov fyzikálnych systémov CMMRaPI v programovom prostredí Matlab/Simulink
 • Modelovanie a simulácia spätnoväzobnej riadiacej štruktúry
 • Simulácia PID/PSD riadenia s aplikáciou na typové modely fyzikálnych systémov
 • Zápočtová písomka
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI